PWY 'DA NI?

“Opera i bawb; opera yn y Gymraeg”

 

Croeso i OPRA Cymru, yr unig gwmni yn y byd sy’n perfformio opera yn yr iaith Gymraeg. 

WELCOME TO OPRA CYMRU THE WORLD’S ONLY COMPANY PERFORMING OPERA IN WELSH.


Addasiadau Cymraeg oedd y rhain ac ymwelwyd â theatrau a neuaddau cymunedol ar hyd a lled y wlad gan hyrwyddo opera, hyrwyddo talentau ifanc Cymru, a mwy na dim, hyrwyddo'r Gymraeg fel iaith naturiol ar gyfer opera. 

WELSH ADAPTATIONS, TOURING THEATRES AND COMMUNITY HALLS ACROSS WALES - PROMOTING OPERA, PROMOTING THE YOUNG PERFORMING TALENTS OF WALES, AND MOST OF ALL, PROMOTING WELSH AS A NATURAL LANGUAGE FOR THE PERFORMANCE OF OPERA.

Patrick Young, Cyfarwyddwr Artistig OPRA Cymru

 

CYSYLLTWCH A NI - CONTACT US

Enw / Name *
Enw / Name

Noson i'w CHofio

Gwobrau Theatr Cymru 27.01.18

OPRA Cymru; ennillwyr 'Cynhyrchiad gorau yn yr iaith Gymraeg' ar gyfer opera newydd Wythnos yng Nghymru Fydd.

OPRA Cymru; ennillwyr 'Cynhyrchiad gorau yn yr iaith Gymraeg' ar gyfer opera newydd Wythnos yng Nghymru Fydd.

Y cyfansoddwr; Gareth Glyn, Cyfarwyddwr; Patrick Young, a'r tenor; Robyn Lyn Evans yn dathlu llwyddiant Wythnos yng Nghymru Fydd 

Y cyfansoddwr; Gareth Glyn, Cyfarwyddwr; Patrick Young, a'r tenor; Robyn Lyn Evans yn dathlu llwyddiant Wythnos yng Nghymru Fydd 

Roedd llwyfanu Wythnos yng Nghymru Fydd yn garreg filltir arwyddocaol yn hanes OPRA Cymru, a thestun llawenydd i ni fel cwmni oedd cyflawni’r fath orchest a roes fod i Wobr Theatr Cymru eleni. Rwy’n rhagweld bod tri datblygiad cyffrous ar y gorwel: twf yn nifer y cynulleidfaoedd fydd yn mynychu perfformiadau operatig yng Nghymru; twf yn nifer yr operau gaiff eu cyfansoddi; ac, yn sail i hyn oll, y ddealltwriaeth gynyddol fod opera a’r iaith Gymraeg yn priodi’n gwbl naturiol ac yn eneidiau hoff gytun.
— Patrick Young, cyfarwyddwr artistig opra cymru