LLEOLIADAU, dyddiau ac ymatebion i'r daith

 

Première - 10/11 am 7:30 pm yn pontio:  01248 382 828

Sgwrs cyn y sioe am 6:15pm, wedi ei chadeirio gan Elen ap Robert (Cyfarwyddwr Artistig Pontio), yng nghwmni libretydd y cynhyrchiad Mererid Hopwood a’r cyfansoddwr Gareth Glyn.

Wirioneddol wedi mwynhau Wythnos yng Nghymru fydd @OPRACymru heno yn @TrydarPontio
@robynlynevans @sianmeinir @gwawredwards @SionGBasBala yn hollol wych.
— @mereridmwilliams . TRYDAR

11/11 AM 7:30PM YN PONTIO

Cyflwyniad cyntaf Opra Cymru o nofel Islwyn Ffowc Elis, ‘Wythnos yng Nghymru Fydd’ yn Theatr Pontio Bangor nos Wener yn arbennig iawn, ac yn rhybudd ysgytwol i bob Cymro a Chymraes twymgalon...
— @tecwynowen . trydar

Adolygiad Sioned Webb ar raglen 'Dewi Llwyd ar Fore Sul' :

 

14/11/17 stiwt, rhosllannerchrugog am 7:30pm:  01978 841 300

Waw wedi mwynhau heno - diolch @OPRACymru @EnsCymru @GarethGlyn2012 a Mererid! Perfformiadau gwefreiddiol yn arbennig @robynlynevans @sianmeinir @euroscampbell #Wythnos
— @bethanmhughes . trydar
Roedd yr opera yn ardderchog neithiwr. Perfformiadau grymus iawn i gynulleidfa gref. Dylai pawb weld gwaith Gareth Glyn a Mererid Hopwood yn seiliedig ar nofel Islwyn Ffowc Elis. 
— @ALEDLEWISEVANS . TRYDAR
 

16/11/17 Hafren, y drenewydd am 7:30pm:  01686 614 555

Gwych iawn! Pobl ardal Caerdydd - brysiwch i brynu tocyn i’r perfformiad yn y Barri wythnos nesa!
— @elinorbennett9 . trydar
 

17/11/17 Canolfan y celfyddydau, aberystwyth am 7:30pm:  01970 623 232

Beethoven? Tchaikovsky? Over these 3 weeks, sell-out performances of @GarethGlyn2012 ‘s opera demonstrate an appetite for new, Cymreig music diolch to @OPRACymru ‘s vison and ambition #MuseumCulture
— @ANNHOPCYN . TRYDAR
 

21/11/17 canolfan y celfyddydau memo, y barri am 7:30pm:  01446 738 622

Llongyfarchiade @IwanTDavies @gwawredwards ac i holl gast #Wythnos yng Nghymru Fydd @OPRACymru . Wedi joio mas draw! #cymraeg #memobarri #opra #opera
— @DAFWYN90 . TRYDAR
 

23/11/17 TALIESIN, ABERTawe AM 7:30PM:  01792 602 060

Deryn bach di cyrradd y gogs yn dweud bod #WYTHNOS @OPRACymru @TaliesinSwansea di codi’r to heno-Llongyfs gan @TrydarPontio ! @robynlynevans @sianmeinir @SionGBasBala @euroscampbell @gwawredwards @EnsCymru @GarethGlyn2012 #MereridHopwood &tîm
— @ELENpontio . trydar
 

25/11/17 nEUADD DWYFOR, PWLLHELI AM 7:30PM

Sioe wych heno yn Neuadd Dwyfor. Carreg filltir yn hanes cerddoriaeth Cymru Proud to be Welsh! Worth the drive from Manchester
— @bethhabjam . trydar