y nofel.png

ADARGRAFFIAD nifer CYFYNGEDIG NOFEL 

WYTHNOS YNG NGHYMRU FYDD

gan Islwyn Ffowc Elis

Llyfr clawr caled wedi'i rwymo'n hardd, a'i ddylunio'n arbennig ar gyfer y daith i ddathlu 60 mlynedd ers cyhoeddi'r llyfr gwreiddiol - mae'r llyfr hefyd yn cynnwys cyfraniadau arbennig gan Mererid Hopwood a Gareth Glyn.

Gyda chaniatad caredig ystad Islwyn Ffowc Elis, a chyda diolch i Wasg Gomer. 

Hardback novel, beautifully-bound, reprinted and designed specially for the tour in celebration of the 60 years since its first publication - the book also includes unique contributions by both Mererid Hopwood and Gareth Glyn.

With the kind permission of the Islwyn Ffowc Elis Estate, and with thanks to Gwasg Gomer. 

£20.00

+ 'postage&packaging'

Enw *
Enw
Cyfeiriad postio'r nofelau
Cyfeiriad postio'r nofelau