yr arglwydd.jpg

8 Peth dylsech wybod 

am 

daith ddiweddaraf

 

OPRA Cymru

 

1. Cyfansoddwyd yr opera gan y cerddor a chyfansoddwr telynegol adnabyddus Gareth Glyn a lluniwyd y libretto gan y Prifardd Mererid Hopwood sydd yn hawlio cryn barch ac edmygedd am ei barddoniaeth a'i hymrwymiad i'r iaith Gymraeg.

2. Mae'r opera wedi'i seilio ar nofel a gyhoeddwyd yn 1957  gan Islwyn Ffowc Elis 'Wythnos yng Nghymru Fydd'. Bydd y cynhyrchiad Wythnos yng Nghymru Fydd yn ymweld â saith canolfan ledled Cymru yn cynnwys ardaloedd gwledig Cymru (Bangor, Aberystwyth, Y Drenewydd a Phwllheli) yn ogystal â mannau trefol (Wrecsam, Abertawe a'r Barri) ym mis Tachwedd.

3. Mi fydd aelodau Côr Glanaethwy yn cymryd rhan yn yr opera o dan arweiniad Cefin Roberts yn ein perfformiadau ym Mangor, Y Drenewydd, Rhosllannerchrugog, Pwllheli ac Aberystwyth.

4. Bydd Helen Davies, piano ac Ensemble Cymru yn darparu cyfeiliant.

5. Mae OPRA Cymru wedi penodi Iwan Teifion Davies, y répétiteur ifanc addawol o Sir Benfro a raddiodd gydag anrhydedd o Ysgol Gerdd a Drama'r Guildhall yn Llundain, fel arweinydd y cynhyrchiad.

6. Bydd prif rannau'r opera yn cael eu perfformio gan gantorion Cymreig nodedig o statws cenedlaethol a rhyngwladol:

                       soprano Gwawr Edwards                    mezzo soprano Siân Meinir                    tenor Robyn Lyn

                                                              baritôn Euros Campbell                         bas Siôn Goronwy

7. Mae cefnogi talentau cerddorol ifanc Cymru trwy roi cyfleoedd unigryw iddynt berfformio opera yn y Gymraeg wedi bod yn greiddiol i waith OPRA Cymru ers taith gyntaf y cwmni yn 2010 ac wedi arwain at sefydlu ein rhaglen Artistiaid Addawol yn 2015. Bydd Wythnos yng Nghymru Fydd yn parhau'r traddodiad yma gyda phedwar o Artistiaid Addawol Cymru yn cymryd rhan fel is-gorws a rhannau bychain:

                                                    soprano Eleri Gwilym                          mezzo soprano Ilar Rees Davies 

                                                    tenor Gethin Lewis                               baritôn Seimon Menai

8. Mi fydd crynodeb byr i'w gael yn Saesneg, a gellir dilyn y perfformiad drwy lawrlwytho app Sibrwd!

Untitled design (6).jpg
Un o’r pethau mwyaf cyffrous am ail-ymweld â’r nofel yw dysgu o’r newydd y neges obeithiol bod newid-er-gwell yn gwbl bosib, a bod pob un ohonom ni’n meddu ar y gallu i ddod â’r newid hwnnw i fod.
— Mererid Hopwood
PRIF GANTORION

PRIF GANTORION

Y DAITH

10.11.17 Pontio

Prifysgol Bangor,

Ffordd Deiniol
LL57 2TQ

 01248 382 828

11.11.17 Pontio

Prifysgol Bangor,

Ffordd Deiniol
LL57 2TQ

 01248 382 828

14.11 Stiwt
Broad Street,

Rhosllannerchrugog,

Wrexham,

LL14 1RB

 01978 841 300

16.11 Yr Hafren
Llanidloes Road,

Newtown,

Powys
SY16 4HU

 01686 614 555

 

ARTISTIAID ADDAWOL

ARTISTIAID ADDAWOL

 

17.11 Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
Prifysgol Aberystwyth

Campws Penglais

Ceredigion

SY23 3DE

 01970 623 232

21.11 Canolfan y Celfyddydau Memo,

Gladstone Road,

Barry,

Vale of Glamorgan,

CF62 8NA

 01446 738 622

23.11 Taliesin Arts Centre
Singleton Campus,

Swansea University,

SA2 8PZ

 01792 602 060

25.11 Neuadd Dwyfor
Penlan Street,

Pwllheli,

Gwynedd,

LL53 5DE

 01758 704 088