Untitled design (8).jpg

TROAD Y RHOD

Wedi'w dylunio gan Rhiannon

beth mae'n olygu i fod yn gyfaill i opra Cymru

Trwy ymuno â Chyfeillion OPRA Cymru byddwch yn dangos cefnogaeth i'r celfyddydau Cymreig. Byddwch yn derbyn diweddariadau rheolaidd o'n datblygiadau a'n gweithgareddau fel cwmni.

Mae pob Cyfaill hefyd yn cael bathodyn Arian Sterling wedi'i greu gan Gemwaith Rhiannon: Troad y Rhod. Dyluniwyd y bathodyn gan Rhiannon yn wreiddiol ar gyfer cyngerdd agoriadol y cwmni ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid, ar y 21 Mehefin 2009.

Mae diwrnod hwyraf y flwyddyn yn cael ei adnabod yn draddodiadol yng Nghymru fel Troad y Rhod - troad yr olwyn - a dewisiodd Rhiannon gefnogi OPRA Cymru yn y prosiect cyntaf trwy gynllunio darn o emwaith i ddathlu'r diwrnod pwysig hwn yn y calendr Celtaidd. Ers i OPRA Cymru gychwyn ar y fenter newydd hon - perfformio opera ar gyfer pobl Cymru yn y Gymraeg - mae arwyddocâd 'troad yr olwyn' wedi ymddangos yn arbennig o briodol: mae dechreuad y cwmni wedi dod i nodi dechra 'chwyldro' yn y ffordd mae pobl yn meddwl am opera.

Rwy’n ymwybodol o bwysigrwydd cerddoriaeth yn niwylliant Cymru ac felly mae’n hyfryd i weld rhywun yn gwneud opera o safon drwy gyfrwng y Gymraeg a’i fod i bob un yn ddiwahân a does dim rhwysg mawr amdano fe
— Rhiannon Evans

Am fwy o wybodaeth: 01766 762 762