Ymarferion llwyfan cyntaf prosiect cyffrous diweddaraf OPRA Cymru

File_000 (4).jpeg

23/06/17

Prif gantorion: Gwawr Edwards, Siân Meinir, Robyn Lyn, Siôn Goronwy ac Euros Campbell yn ymarfer dan gyfarwyddyd yr arweinydd ifanc addawol, Iwan Teifion Davies, wrth baratoi ar gyfer y daith gyntaf o gynhyrchiad OPRA Cymru o'r opera newydd 'Wythnos yng Nghymru Fydd'. Cyfle, nid yn unig i'r prif gantorion gyfarwyddo â'u rhannau ond hefyd cyfle i'r creawdwyr Gareth Glyn a Mererid Hopwood gael clywed eu gwaith am y tro cyntaf

Bore Gwener y 23ain o Fehefinperfformiwyd o flaen partneriaid creadigol eraill  y prosiect, fel y dylunydd, Lois Prys a’r Cyfarwyddwr, Patrick Young, yn ogystal â Chyfarwyddwyr Artistig Canolfan Pontio ac Ensemble Cymru, Elen ap Robert a Peryn Clement-Evans. Hefyd yn bresennol ar y dydd Gwener roedd nifer o randdeiliaid eraill sydd â diddordeb yn y cynhyrchiad: aelodau staff o Brifysgol Bangor, prif gomisiynwyr y gwaith newydd, ac o Galactig, y cwmni cyfryngau digidol o Gaernarfon, sy'n addasu’r dechnoleg Sibrwd, yr app ffôn newydd sydd wedi cael ei ddefnyddio'n effeithiol gan Theatr Genedlaethol Cymru mewn cynyrchiadau diweddar, ar gyfer y cyfrwng opera.

 

Dywedodd y cyfansoddwr, Gareth Glyn, "Fel miloedd o Gymry eraill, roedd darllen y nofel Wythnos yng Nghymru Fydd yn brofiad ysgytwol a chreiddiol i mi; ac, er bod trigain mlynedd wedi mynd heibio ers ei chyhoeddi (gan Wasg Gomer), mae ei neges mor gref a chyffrous ag erioed.  Rydw i’n falch dros ben mai’r cwmni unigryw hwn, OPRA Cymru, fydd yn llwyfannu’r gwaith, ac edrychaf ymlaen yn eiddgar at gydweithio gyda nhw dros y misoedd nesa.”

 

Meddai Elen ap Robert, Cyfarwyddwr Artistig Pontio, “Mae Pontio’n falch iawn o fod yn bartner yn y fenter gyffrous hon.  Gyda dawn dweud Mererid Hopwood, talent gerddorol Gareth Glyn ac OPRA Cymru, ynghyd â themâu pwerus a pherthnasol iawn i’r Gymru gyfoes, mae’n addo bod yn gynhyrchiad arbennig ac arwyddocaol”.

 

Mae Patrick Young, Cyfarwyddwr Artistig OPRA Cymru, wrth ei fodd gyda llwyddiant y cast a'r arweinydd: "Mae'n ysbrydoliaeth i mi i glywed rhai o leisiau gorau Cymru yn dod â gweledigaeth Gareth a Mererid yn fyw. Yr wyf yn edrych ymlaen at weithio gyda’r dylunydd, Lois Prys, i helpu'r talentau perfformio gwych hyn ddod â chwedl moesoldeb unigryw Ffowc Elis yn fyw o'r llyfr i'r llwyfan. Mae'n foddhad arbennig i mi fod neges y nofel yn cyd-fynd mor agos â chenhadaeth ein cwmni: mae'r Gymraeg yn dreftadaeth ddiwylliannol gyfoethog a llewyrchus yn y wlad hon, ac fel mae'n digwydd, y mae hefyd yn iaith fendigedig ar gyfer opera. Mae camp neilltuol Gareth a Mererid yn brawf perffaith o hynny. Yn dilyn  gwaith yr wythnos gyffrous hon ar y darn, rwy'n hyderus y bydd  perfformiadau y cynhyrchiad newydd ym mis Tachwedd yn hynod o boblogaidd. "

Untitled design (10).jpg