'Opera i bawb; opera yn y Gymraeg'

Mae'r cwmni yn creu addasiadau Cymraeg  sy'n ymweld a theatrau a neuaddau cymunedol ar hyd a lled y wlad gan hyrwyddo opera, hyrwyddo talentau ifanc Cymru, a mwy na dim, hyrwyddo'r Gymraeg fel iaith naturiol ar gyfer opera.

 


Ein Stori

Sefydlwyd OPRA Cymru ym mis Gorffennaf 2008 gan gyn-gyfarwyddwr opera y Ty Opera Brenhinol, Patrick Young, a chafwyd cyngerdd agoriadol ym Mhontrhydfendigaid ar 21ain Mehefin, 2009. Roedd gweledigaeth y cwmni'n glir o'r dechrau: dod ag opera o fewn cyrraedd pawb, drwy ei gyflwyno yn y Gymraeg. 

Yn ystod yr 8 mlynedd yn dilyn y cyngerdd agoriadol hwnnw, mae'r cwmni wedi cyflwyno chwe chlasur o'r repertoire operatig, i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg. Fe ddechreuodd y teithio gyda chynhyrchiad o Carmen ar gyfer neuadd Ysgol, gyda tri chanwr a phiano digidol, ac erbyn y llynedd, roedd wedi tyfu i gynhyrchiad mewn mannau fel Taliesin (Abertawe) a Pontio (Bangor) gyda cherddorfa deg offeryn.

Mae'r cwmni wedi lansio amrywiol weithgareddau cysylltiol: yn fwyaf nodedig, cynllun i gynnig cyfleoedd i ddisgyblion ysgol ddysgu sgiliau technegol sy'n gysylltiedif a chynhyrchu opera; a chynllun ar gyfer Artistiaid Addawol, sy'n rhoi hyfforddiant a chyfleoedd perfformio i gantorion ifanc Cymreig. 

Wythnos yng Nghymru Fydd oedd cynhyrchiad premiere cyntaf OPRA Cymru o opera yn y Gymraeg. Aeth y sioe ymlaen i ennill wobr am 'Cynhyrchiad gorau yn yr iaith Gymraeg' yn ystod Gwobrau Theatr Cymru 2018.