2018

MEDI / SEPTEMBER

Dychweliad Don Pascwale gan Donizetti, gyda chyfieithiad gan Twm Morys a Sioned Young.

Dychweliad Don Pascwale by Donizetti, translated into Welsh by Twm Morys and Sioned Young.

Cyfeiliant band siambr yn cynnwys trawsgrifiad newydd gan Sa Do Kim.   Accompanied by a small chamber band in a new translation by Sa Do Kim.

Cyfeiliant band siambr yn cynnwys trawsgrifiad newydd gan Sa Do Kim.

Accompanied by a small chamber band in a new translation by Sa Do Kim.

Taith raddfa fach (teithio neuaddau ac ysgolion) yn cynnwys rhai o leisiau ifanc mwyaf diddorol Cymru.

Small scale tour (travelling halls and schools) with some of Wales’ most interesting young vocal talents.

Cast:

Norina: Aneira Evans

Y Twrna: Eleri Gwilym

Ernesto: Huw Ynyr

Dr Malatesta: Kiefer Jones

Don Pascwale: Robin Gruffudd

LLEOLIADAU/LOCATIONS:

5/9 Pwllheli

6/9 Porthaethwy

7/9 Rhuthun

8/9 Bethesda

12/9 Caerfyrddin

13/9 Merthyr Tudful

14/9 Rhydaman

15/9 Blaenau Ffestiniog