2017

TACHWEDD/ NOVEMBER

Wythnos yng Nghymru Fydd opera gan Gareth Glyn, libreto Mererid Hopwood. Opera yn seiliedig ar nofel gan Islwyn Ffowc Elis.

Wythnos yng Nghymru Fydd, an opera by Gareth Glyn and Mererid Hopwood, based on iconic novel by Islwyn Ffowc Elis.

Cast:

Ifan: Robyn Lyn Evans

Mair/Maria: Gwawr Edwards

Hen Wraig y Bala/Gwyddonydd: Sian Meinir

Tegid: Euros Cambell

Sion Goronwy

Artistiaid Addawol / Promising Artists

Eleri Gwilym

Ilar Rees Davies

Seimon Menai

Gethin Lewis

Perfformiadau gyda / Performed alongside:

  1. Cerddorfa Ensemble Cymru

  2. Cor Ysgol Glanaethwy, Cor Ysgol y Moelwyn

  3. Cor Ysgol y Strade

Untitled design (5).jpg

GWOBR

Cynhyrchiad Gorau yn y Gymraeg, Noson Gwobrwyo Theatrau Cymru

Cyfansoddwyr Gareth Glyn, Cyfarwyddwr Artistig Patrick Young a tenor ‘Ifan’, Robyn Lyn Evans

Cyfansoddwyr Gareth Glyn, Cyfarwyddwr Artistig Patrick Young a tenor ‘Ifan’, Robyn Lyn Evans

LLEOLIADAU/LOCATIONS:

10+11/11 Premiere yn Pontio, Bangor

14/11 Rhosllannerchrugog

16/11 Drenewydd/Newtown

17/11 Aberystwyth

21/11 Barry

23/11 Abertawe/ Swansea

25/11 Pwllheli


HYDREF/ OCTOBER

Cydweithio â Chymru yn Llundain: Noson o glasuron operatig a thrafodaeth gyda Mererid Hopwood yn y ‘Reform Club’, Llundain

Collaborating with Wales in London: An evening of operatic classics and a discussion with Mererid Hopwood @ The Reform Club, London

Artistiaid Addawol /  Promising Artists  2017

Artistiaid Addawol / Promising Artists 2017


AWST / AUGUST

25.04 Pontio, Bangor 27.04 Theatr y Werin, Aberystwyth Aberystwyth Arts Centre 30.04 Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog 2.05 Taliesin, Abertawe Taliesin Swansea 4.05 Theatr Brycheiniog Brecon 7.05 Lyric, Caerfyrdd.png

Roedd lleisiau cantorion corws Wythnos yng Nghymru Fydd i'w clywed ar faes yr Eisteddfod ar y dydd Llun cyntaf.  Ymgasglodd cynulleidfa o tua 50 ym mhabell Prifysgol Cymru i fwynhau prosecco a chyflwyniad i'r Opera Gymraeg newydd sbon. Roedd yn fraint cael clywed Mererid Hopwood a Gareth Glyn yn esbonio'r broses o fynd ati i addasu'r nofel i opera a rhai o'r themau amlycaf sydd wedi'u trosi i'r cyfansoddiad newydd. 

The Wythnos yng Nghymru Fydd chorus got together at the Eisteddfod site in Bangor University’s tent for a special performance of classical canons as well as snippets of the new opera. Mererid Hopwood and Gareth Glyn also explained the process of transforming the book onto stage, and some of the prevalent themes in the novel.