2016

MEDI / SEPTEMBER

Deigryn yn y Dirgel, Donizetti gyda cyfieithiad gan Iwan Morgan.

L’elisir d’amore by Donizetti with a Welsh translation by Iwan Mogran.

Cast:

Nemorino: Rhodri Prys Jones

Adina: Aoife O’Connell

Belcore: Meilir Jones

Dr Dulcamara: Gareth Rhys-Davies

Giannetta: Heulen Cynfal.

Artistiaid Addawol / Promising Artists

Angharad Watkeys,

Joanna Harries,

Dominic Stewart,

Nathan Bellis,

Philip Jackson.

Robin Gruffudd (1).png

Perfformiadau gyda / Performed alongside:

  1. Cerddorfa siambr OPRA Cymru (cyfarwyddwr cerdd Anthony Negus), fersiwn Pocket Publications

    Chamber orchestra conducted by Anthony Negus, Pocket Publications version.

LLEOLIADAU/LOCATIONS:

1/3 Criccieth

2/3 Pwllheli

3/3 Rhosllannerchrugog

4/3 Bangor

5/4 Bae Colwyn/Colwyn Bay

8/3 Rhuthin

9/3 Bala

10/3 Llanfair Caereinion

11+12/3 Caerdydd/Cardiff

15/3 Merthyr Tudful

16/3 Dyffryn Aeron

17/3 Abertawe/Swansea

18/3 Llandrindod

19/3 Blaenau Ffestiniog


MEHEFIN / JUNE

Lansiad cynllun Artistiaid Addawol OPRA Cymru i hybu dyfodol opera yn Nghymru - a hynny drwy ddoniau’r perfformwyr a thrwy harddwch y iaith.

Derbynodd Artistiaid Addawol 2017 diwrnod hyfforddiant gan Leah Marian Jones, Jerermy Huw Williams, Sian Davies a Helen Davies, cyn perfformiad cyfieithiad o alawon operatig o flaen cynulleidfa yng nghwyl Criccieth.

OPRA Cymru launched its Promising Artists scheme to promote the future of opera in Wales - both through the talents of the performers, and through the beauty of the language. The Promising Artists received a day of training from Leah Marian Jones, Jerermy Huw Williams, Sian Davies and Helen Davies, before performing new translations of operatic canons before a crowd in the Criccieth Festival.

Robin Gruffudd.png

Artistiaid Addawol / Promising Artists 2016:

Heulen Cynfal

Eirlys Myfanwy Davies

Ilar Rees Davies

Robert Lewis

Steffan Lloyd Owen

Robin Gruffudd


IONAWR/ JANUARY

Prosiect opera i ysgolion uwchradd - Carmenad. Cyfleoedd hyfforddiant a phrofiad gwaith, gweithio tu ol i’r llen a helpu’r cantorion rhoi sioe ymlaen.

Robin Gruffudd (3).png

Opera secondary school project - Carmenad. Offering young people the opportunity to work backstage, learning about the technical work that is done to put on a show.

Cantorion / Singers:

Sioned Gwen Davies,

Robyn Lyn Evans,

Meinir Wyn Roberts,

Sion Goronwy