2014

MEDI/ SEPTEMBER

Eugene Oniegin, gan Tsiaicofsci, cyfieithiad gan Sioned Young

CARMENAD.png

Eugene Oniegin, an opera by Tchaikovsky, translated into Welsh by Sioned Young

Cast

Oniegin: Matthew Durkan

Tatiana: Stacey Wheeler

Lencsi: Alex Vearey-Roberts

Gremin: Sion Goronwy + Kees Huysmans + Trebor Lloyd Evans

Olga: Angharad Lyddon

Larina: Eleanor Hodkinson

Ffilipiefna: Eleri Owen Edwards

LLEOLIADAU / LOCATIONS

3/9 Blaenau Ffestiniog

4/9 Rhosygilwen

5/9 Aberaeron

6/9 Bala

10/9 Porthaethwy

11 + 13/9 Caerdydd / Cardiff

12/9 Pontyberem

16/9 Llanfair Caereinion

17/9 Criccieth

18/9 Wrecsam / Wrexham

20/9 Caerfyrddin / Carmarthen

Corws /Chorus;

Steffan Lloyd Owen,

Rhodri Jones,

Meilir Jones,

Alys Roberts,

Gabriella Cassidy