2012

MEDI/ SEPTEMBER

Macbeth, opera gan Verdi, cyfieithiad gan Sioned Young.

oniegin (2).png

Macbeth, opera by Verdi, Welsh translation by Sioned Young.

CAST

Macbeth: Phil Gault,

Arglwyddes Macbeth: Eldrydd Cynan Jones,

Bancwo: Huw Euron,

Macduff: Elgan Llyr Thomas

Corws / Chorus

Angharad Watkeys,

Lucy Grevelle,

Nel Povey,

Rhodri Prys Jones,

Hedd Griffiths,

Robin Gruffudd

LLEOLIADAU / LOCATIONS

8/9 Pontyberem 12+13/9 Caerdydd / Cardiff 14/9 Rhosygilwen

15/9 Llanfair ym Muallt 18/9 Criccieth 19/9 Llanegryn

20/9 Blaenau Ffestiniog 21/9 Aberaeron 22/9 Bangor