2011

MEDI/ SEPTEMBER

Gan bwyll Don Pascwale, opera gan Donizetti, cyfieithiad gan Sioned Young.

Gan bwyll Don Pascwale, an opera by Donizetti, translated by Sioned Young.

GAN BWYLL.png

CAST

Norina: Ceirios Haf

Pascwale: Arwel Huw Morgan

Ernesto: Robyn Lyn Evans

Malatesta: Iwan Teifion Davies

Twrnai: Dafydd Wyn Rees

LLEOLIADAU / LOCATIONS

5/9 Llanrwst 9/9 Aberaeron

14/9 Blaenau Ffestiniog 15/9 Rhosygilwen 16/9 Rhaeadr 17/9 Bangor