2010

oniegin (1).png

MAWRTH / MARCH

Carmen a’i chariadon, opera Bizet, gyda geiriau gan blant Cymru gyda chymorth Twm Morys.

Carmen, an opera by Bizet, with words for children across Wales, with the help of Twm Morys.

Cast

Caryl Hughes,

Gareth Huw John,

Sion Goronwy

LLEOLIADAU / LOCATIONS

9/3 Caergybi

10/3 Blaenau Ffestiniog

11/3 Tregaron

12/3 Aberaeron

15/3 Machynlleth

16/3 Pwllheli

17/3 Crymych

19/3 Bae Colwyn/Colwyn Bay