2010

oniegin (1).png

MAWRTH / MARCH

Carmen a’i chariadon, opera Bizet, gyda geiriau gan blant Cymru gyda chymorth Twm Morys.

Carmen, an opera by Bizet, with words for children across Wales, with the help of Twm Morys.

Cast

Caryl Hughes,

Gareth Huw John,

Sion Goronwy

LLEOLIADAU / LOCATIONS

9/3 Caergybi 10/3 Blaenau Ffestiniog 11/3 Tregaron 12/3 Aberaeron

15/3 Machynlleth 16/3 Pwllheli 17/3 Crymych 19/3 Bae Colwyn/Colwyn Bay