2009

MEHEFIN / JUNE

oniegin (3).png

Cynhaliodd OPRA Cymru gala operatig cychwynnol ar 21ain Mehefin 2009 ac ers hynny mae wedi teithio Cymru gyda fersiynau Cymraeg, ar raddfa fach a rhai raddfa canolog o operau.

OPRA Cymru held an inaugural operatic gala concert on 21st June 2009, and since has toured Wales with a mixture of small and medium-scale Welsh language versions of opera’s.

Cantorion / Singers

Mari Wyn Williams - Rhian Lois Evans - Eldrydd Cynan Jones - Leah Marian Jones - Gareth Huw John - Geraint Dodd - Jeremy Huw Williams - Sion Goronwy.