Nawdd

Mae OPRA Cymru yn cydnabod cefnogaeth ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Y Loteri Genedlaethol, a Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae hefyd wedi elwa yn y gorffennol ar gefnogaeth amrywiol o noddwyr, megis Laura Ashley Foundation, Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm, a rhoddion rheolaidd Cronfa Elw Park Jones yng Ngogledd Cymru.

Prif Noddwyr Corfforaethol ar gyfer taith Oniegin - Gaeaf Gobeithion yn 2014 oedd y cwmnïau cynhyrchu ffilm a theledu Gaeleg Sealladh a Young Films, ac mae OPRA Cymru yn falch iawn o gadarnhau cefnogaeth barhaus y  ddau sefydliad o’r Alban yn 2016.

Beirniaid Cymru

Yn Ionawr 2015 gofynnwyd OPRA Cymru i noddi menter er mwyn adeiladu sefydliad critigol llwyddiannus yng Nghymru. Mae'r prosiect yn annog pobl ifanc i fynd allan i weld beth sydd ymlaen yn y byd celfyddydol yng Nghymru, ac i ddatblygu eu sgiliau newyddiadurol trwy bostio adolygiadau ar amrywiaeth o gyfryngau. Y nôd yw meithrin cefnogaeth i bobol ifanc yn y celfyddydau, ac mae OPRA Cymru yn falch i gefnogi hyn.

Roedd cyfraniad ariannol y cwmni i'r prosiect – Young Critics of Wales Scheme – yn cael ei arianu’n hafal gan gefnogaeth eang o fusnesau lleol. Mae'r busnesau hyn i gyd yn chwarae rhan bwysig yn lles diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd y gymuned leol ac mae OPRA Cymru yn falch i ddangos eu cefnogaeth er mwyn ein hunain, yn ogystal ag ar gyfer dangos y cynllun ar y wefan hon. Ewch i'n tudalen Beirniaid Cymru.