10-11/11 Pontio, Bangor 14/11 Stiwt, Rhosllanerchrhugog 16/11 Hafren, Newtown 17/11 Arts Centre, Aberystwyth 21/11 Memo, Barry 23/11 Taliesin, Swansea 25/11 Neuadd Dwyfor, Pwllheli
Tour 2017 Wythnos, the opera, based on a novel by Islwyn Ffowc Elis Music by Gareth Glyn, libretto by Mererid Hopwood In partnership with Ensemble Cymru, Glanaethwy, Prifysgol Bangor, Pontio a Gwas Gomer. Main Cast: Gwawr Edwards, Robin Lyn, Sion Goronwy, Sian Meinir, Euros Campbell Music Director: Iwan Teifion Davies Director: Patrick Young Designer: Lois Prys
25/11 17/11 23/11
10-11/11
14/11 16/11 21/11
 
 
 @