Cyfeillion

Cafodd Cyfeillion OPRA Cymru ei lansio yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Maldwyn a'r Gororau 2015.

Bydd bod yn gyfaill i OPRA Cymru yn rhoi llawer mwy na'r cyfle i ddangos eich cefnogaeth i'r celfyddydau yn y Gymraeg: bydd cynigion unigryw a diweddariadau rheolaidd yn cael eu hanfon i chi am ddatblygiadau a gweithgareddau’r cwmni.

Am fwy o fanylion, cysylltwch â'r cwmni drwy e-bost ar swyddfa@opra.cymru

 

Dyma gyfle i gael

Gostyngiadau arbennig

 

Cylchlythyr ddwywaith y flwyddyn

 

Archebu tocynnau o flaen llaw

 

Bathodyn Arian Sterling "Troad y Rhod" - gyda chfnogaeth Gemwaith Rhiannon

 

Bathodyn Troad y Rhod

Dyluniwyd y bathodyn gan Rhiannon yn wreiddiol ar gyfer cyngerdd agoriadol y cwmni ym Mhafiliwn    Pontrhydfendigaid, ar 21 Mehefin 2009.

 

Mae diwrnod hwyaf y flwyddyn yn cael ei adnabod yn draddodiadol yng Nghymru fel Troad Y Rhod - troad yr olwyn - a dewisodd Rhiannon gefnogi OPRA Cymru yn y prosiect cyntaf trwy gynllunio darn o emwaith i ddathlu'r diwrnod pwysig hwn yn y calendr Celtaidd.

 Ers i OPRA Cymru gychwyn ar y fenter newydd hon - perfformio opera ar gyfer pobl Cymru yn y Gymraeg - mae arwyddocâd 'troad yr olwyn' wedi ymddangos yn arbennig o briodol: mae dechreuad y cwmni wedi dod i nodi dechrau 'chwyldro' yn y ffordd mae pobl yn meddwl am opera.

 

Fel y dywed Rhiannon,

“Rwy’n ymwybodol o bwysigrwydd cerddoriaeth yn niwylliant Cymru ac felly mae’n hyfryd i weld rhywun yn gwneud opera o safon drwy gyfrwng y Gymraeg a'i fod i bob un yn ddiwahân a does dim rhwysg mawr amdano fe.”