Mae OPRA Cymru yn falch iawn i gydnabod cefnogaeth ariannol gan Gronfa Buddsoddi Cymunedol, Gronfa Datblygu Gwirfoddol, CAE - Cronfa Arbrofol Eryri, Canolfan Ehangu Mynediad Prifysgol Bangor a MAGNOX, ar gyfer ei brosiect cyffrous diweddaraf yn yr ymgyrch i hyrwyddo opera a’r iaith Gymraeg yng nghefn gwlad Cymru. Mae Carmenâd i Ysgolion yn fersiwn awyr agored o berfformiad nôl yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod ac wedi ei hailwampio er mwyn cynnig cyfleoedd hyfforddiant a phrofiad gwaith i ddisgyblion ysgol ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Braf yw rhoi croeso’n ôl i’n prif rolau oedd yn y fersiwn gwreiddiol o’r sioe bromenâd, Robyn Lyn fel Don José a Sioned Gwen Davies fel Carmen. Mae Sion Goronwy yn dychwelyd fel y Toreador Escamillo ac mae Meinir Wyn Roberts o rownd derfynol Ysgoloriaeth Bryn Terfel yn gwneud ei hymddangosiad cyntaf gyda’r cwmni. Mae’r perfformiadau ar ffurf Cabaret ac yn arbennig iawn if yn yr opera, bydd y perfformiad proffesiynol hwn yn cael ei gefnogi tu ôl i'r llwyfan yn gyfan gwbl gan ddisgyblion o'r ysgolion sy'n cymryd rhan. Mae tocynnau ar gael am £2 yn unig a bydd y perfformiadau fel a ganlyn: Dydd Mawrth 26/01/16 Ysgol Uwchradd Tywyn (6 o’r gloch) Dydd Mercher 27/01/16 Ysgol Y Gader (6 o’r gloch) Dydd Iau 28/01/16 Ysgol Y Moelwyn (6 o’r gloch) Dydd Gwener 29/01/16 Ysgol Y Berwyn (6 o’r gloch)