Ar nos Fercher, y 26ain o Hydref 2016, bydd pedwar o Artistiaid Addawol OPRA Cymru yn perfformio mewn digwyddiad a westeir gan Cymru yn Llundain, yn Ystafell Locarno y Swyddfa Dramor a Chymanwlad yn Llundain.

 

Mae'r perfformiadau gyda'r nos yn ddathliad o harddwch a drama yr iaith Gymraeg mewn cân, ac maent yn cynnwys ffefrynnau Cymreig a chlasuron operatig yn y Gymraeg. Fe fydd yna hefyd gyfle i fwynhau blas ar opera Cymraeg y dyfodol yng nghwmni'r prifardd nodedig Mererid Hopwood.

 

Am fanylion llawn, ewch i wefan Cymru yn Llundain

 

Patrick Young

Cyfarwyddwr Artistig, OPRA Cymru