Amdanom

Sefydlwyd OPRA Cymru yn 2008, gan y cyfarwyddwr opera Patrick Young a'i wraig Sioned. Lansiwyd y cwmni ar 21 Mehefin 2009 gyda chyngerdd gala opera - Troad Y Rhod - yn y Pafiliwn ym Mhontrhydfendigaid.

Ers ei sefydlu, mae'r cwmni wedi teithio gyda fersiynau Cymraeg o bump o glasuron y canon operatig. Am fwy o fanylion, ewch i 'Blaenorol'.

Mae'r cwmni wedi ei leoli ym Mlaenau Ffestiniog a dros y pum mlynedd diwethaf, mae wedi creu nifer sylweddol o ddilynwyr lleol. Ein nôd yw hyrwyddo celfyddydau perfformio trwy gyfrwng y Gymraeg, ac i gynnig llwyfan i gantorion ifanc (a mwy profiadol) Cymru. Rydym hefyd yn ceisio dod â chyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth i Flaenau Ffestiniog, a thrwy hyn yn cyfrannu at wella economi’r rhanbarth.

Mae'r cwmni yn falch o fod wedi cael cymeradwyaeth a chefnogaeth ariannol Cyngor Celfyddydau Cymru o’r dechrau. Rydym yr un mor falch o gydnabod y rhwydwaith gynyddol o gefnogwyr corfforaethol ac unigol sy'n cydnabod gwerth ein gwaith: i gymunedau gwledig y byddwn yn ymweld â hwy ledled Cymru; i dreftadaeth ddiwylliannol Cymru; ac i'r iaith Gymraeg ei hun.

English