@
Sefydlwyd OPRA Cymru yn 2008. Ein nod yw hyrwyddo celfyddydau perfformio drwy gyfrwng y Gymraeg, a chynnig llwyfan I gantorion ifanc (a mwy profiadol) Cymru. Rydym yn falch o dderbyn cydnabyddiaeth gan gefnogwyr corfforaethol ac unigol sy'n cydnabod gwerth ein gwaith: i gymunedau gwledig y byddwn yn ymweld รข hwy ledled Cymru; i dreftadaeth ddiwylliannol Cymru; ac i'r iaith Gymraeg ei hun.